Շանթարգել

Շանթարգելը, բնակավայրերը, բնակելի, տնտեսական, սպասարկման և այլ տեսակի շենքերն ու շինությունները, ինչպես նաև մշակովի հողատարածքները, ճանապարհները կայծակի ուղիղ հարվածի հետևանքներից պաշտպանող մետաղական կոնստրուկցիա է։ Այն մետաղե սրածայր ձող է, որը տեղակայվում է տվյալ պաշտպանվող շինության տանիքից որքան հնարավոր է բարձր։ Ձողը ամուր միացվում է մետաղաճոպանին, որն անցկացվում է շինության պատերի երկայնքով՝ վերից վար։ Ճոպանի մյուս ծայրին զոդվում է …

Թթվածին

Թթվածին, պարբերական համակարգի 2-րդ պարբերության, 6-րդ խմբի քիմիական տարր, կարգահամարը՝ 8, ատոմական զանգվածը՝ 15,9994։ Ատոմի էլեկտրոնային թաղանթների կառուցվածքը 1s22s22p4 է։ Սովորական պայմաններում (0 °C, 760 մմ սնդիկի սյուն) թթվածինը անգույն, անհոտ և անհամ գազ է։ Թթվածինը ամենատարածված քիմիական տարրն է Երկրի վրա։ Կապված թթվածինը կազմում է Երկրի ջրային շերտի զանգվածի 6/7 մասը (85,82 % ըստ զանգվածի), մթնոլորտում, որտեղ նա գտնվում է ազատ …

Русский язык

Задание 1. Вместо точек вставьте в текст союзы «что» или «чтобы».   Подруга напомнила, что у нас завтра две лекции. Я предупредила ее, что не смогу на них присутствовать и попросила, чтобы она подробно их записала. Подруга убеждала меня в том, что обязательно надо прийти в университет. Я сказала, что меня вызвали в посольство. Я …

Լիցքի պահպանման օրենք

Լիցքի պահպանման օրենք, ֆիզիկայի հիմնարար օրենքներից մեկը, ըստ որի՝ էլեկտրական լիցքերը չեն կարող ինքնուրույն առաջանալ և ոչնանալ։ Ենթադրենք որ տվյալ փակ V ծավալի (որի մակերեսը հավասար է S) ներսում գոյություն ունի Q լիցք։ Լիցքի մեծությունը կգտնենք Ենթադրենք, որ ժամանակի ընթացքում Q մեծությունը այս կամ այն պատճառով փոփոխվեց, ուրեմն լիցքի մի մասը, S մակերեսը հատելով, հոսանքն է ստեղծում։   Աջ կողմում փոփոխություն …

English

My frends call me `Chip`. I don`know the meaning of my name. My parents named me after my grandmother. I`m mirred but l use my maiden name at work. My initials are CJP. My signature is very difficult to read.

Էլեկտրացույց: Էլեկտրական լիցքի բաժանելիությունը

Էլեկտրական լիցք, սկալյար ֆիզիկական մեծություն: Բնութագրում է մարմնի՝ էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությանը մասնակցելու և էլեկտրամագնիսական դաշտի աղբյուր լինելու հատկությունը։ Էլեկտրական լիցքի հասկացությունն առաջին անգամ կիրառվել է 1785 թ. Կուլոնի օրենքում: 1729 թ. Շառլ Դյուֆեն սահմանեց, որ գոյություն ունեն երկու սեռի լիցքեր։ Մի տեսակն առաջանում է ապակին մետաքսով շփելիս, մյուսը՝ ապակին խեժով շփելիս։ Դյուֆեն անվանեց այդ լիցքերը «ապակե» և «խեժային»: Դրական և բացասական լիցքերի մասին հասկացությունը …

Русский язык

Употребите глаголы в скобках в нужной форме: Сколько человек училься на вашем факультете? 2. Сколько студентов было вчера на вечере? 3. Сколько преподавателей работает в нашем университете? 4. Сколько человек поедут завтра на экскурсию? 5. Сколько человек жывёт в соседней комнате? 6. Сколько книг лежат на столе? 7. Сколько стульев стоят в комнате? 8. Сколько …